เจ้าหน้าที่

ซื้อประกันรถเลือกซ่อมห้างหรือซ่อมอู่

ซื้อประกันรถเลือกซ่อมห้างหรือซ่อมอู่ อันไหนดีกว่ากัน

ซ่อมห้าง” กับ “ซ่อมอู่” คืออะไร ต่างกันอย่างไร และรู้หรือไม่การเลือกว่าจะซ่อมห้างหรือซ่อมอู่มีผลต่อค่าเบี้ยประกันภัยด้วย หากต้องการซื้อหรือจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์แล้วได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่า อย่าลืมตรวจสอบในเรื่องนี้

การซ่อมห้างก็คือ การซ่อมกับศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ของศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ผู้เอาประกันใช้อยู่และซื้อประกันภัยเอาไว้ เช่น ถ้าใช้รถยนต์โตโยต้า หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นผู้เอาประกันภัยสามารถนำรถเข้าไปซ่อมที่ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังของโตโยต้าโดยตรงในสาขาหรือศูนย์บริการใดก็ได้ที่สะดวก

ส่วนการซ่อมอู่ก็คือ การนำรถเข้าซ่อมกับอู่ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ของบริษัทเอกชนทั่วไป

ในมุมของผู้ใช้รถส่วนใหญ่อาจมองว่าการซ่อมห้างหรือซ่อมกับศูนย์บริการรถยนต์โดยตรงจะมีรูปแบบการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง ผู้ใช้รถอาจรู้สึกดีและสบายใจกว่าทั้งในเรื่องของการติดต่อ คุณภาพงานซ่อม และการเปลี่ยนอะไหล่ที่ใช้ของแท้เบิกห้าง ขณะที่อู่ซ่อมทั่วไปจะมีความหลากหลายในเรื่องของมาตรฐาน บางแห่งสภาพและบรรยากาศภายในอู่ดูไม่เป็นระเบียบ การทำงานดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจว่ารถยนต์ของลูกค้าจะได้รับการซ่อมและการดูแลที่ดี และที่ลูกค้าให้ความกังวลกันอย่างมากคือ กลัวว่าทางอู่จะนำอะไหล่ที่ไม่ใช่ของแท้มาย้อมแมวและเปลี่ยนให้

ทั้งด้วยเรื่องของมาตรฐานที่บริษัทรถยนต์สามารถกำหนดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้รถ เรื่องของอะไหล่ที่เป็นของแท้เบิกห้างแน่นอน ทำให้เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์แล้วระบุในกรมธรรม์ว่าต้องการซ่อมห้าง ค่าเบี้ยที่ต้องจ่ายจะสูงกว่าระบุว่าซ่อมอู่

หากผู้ใช้รถท่านใดที่กำลังมองหาวิธีการในการลดค่าเบี้ยประกันภัย นอกจากการระบุชื่อผู้ขับซึ่ง Roojai เคยแนะนำไปแล้ว การเลือกว่าจะ “ซ่อมห้าง” กับ “ซ่อมอู่” ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีผลต่อค่าเบี้ยด้วยเช่นกัน ดังนั้นเวลาที่เช็กเบี้ยประกันรถไม่ว่าจะเช็กด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของรู้ใจ หรือให้เจ้าหน้าที่ช่วยเสนอค่าเบี้ยให้ก็ตาม อย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขในส่วนนี้ด้วย

ยกตัวอย่างให้ประหยัดกันง่ายๆ เช่น Toyota/ Corolla Altis/ 2016/ Auto / 1.8 / G โดยลองเลือกแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ เบี้ยประกันชั้น 1 ต่อปี

แบบที่เลือกอู่ซ่อมแนะนำ (ซ่อมอู่) คือ 11,769.57 บาท