แผนประกันสุขภาพ

แผนประกันสุขภาพ

 แผนประกันสุขภาพ สิทธิพิเศษบริการเลขาส่วนตัวเฉพาะแผน รีวิวประกันภัย อุ่นใจรักษ์ Gold เท่านั้น
ส่วนลดพิเศษ ที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS เฉพาะแผนอุ่นใจรักษ์ Gold, Classic และ Delight

แผนประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพที่ให้คุณเลือกได้ตามใจ

อุ่นใจรักษ์ GOLD

คุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อครั้ง
สูงสุด
5 ล้านบาท
ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และ ค่าบริการพยาบาล สูงสุด 15,000 บาท/คืน
 • ดูแลค่าห้อง ICU ตามจริง
 • ดูแลด้วยมาตรฐานโรงพยาบาลชั้นนำในเครือ BDMS พร้อมสิทธิพิเศษ
 • ชำระแบบรายเดือน 12 งวด
 • 2,998 บาท/เดือน หรือ
 • 99 บาท/วัน
 • (ค่าเบี้ยประกันของช่วงอายุ 31-35 ปี)

อุ่นใจรักษ์ CLASSIC

คุ้มครองเหมาจ่ายต่อปี
สูงสุด
8 แสนบาท
 

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และ ค่าบริการพยาบาล สูงสุด 6,500 บาท/คืนเลือกแผน Top up เติมเต็มสวัสดิการค่ารักษา ประหยัดค่าเบี้ย
 • สิทธิพิเศษ ในการใช้บริการในเครือ BDMS
 • ชำระแบบรายเดือน 12 งวด
 • 1,336 บาท/เดือน หรือ
 • 45 บาท/วัน
 • (ค่าเบี้ยประกันของช่วงอายุ 31-35 ปี)

สุขใจรักษ์

คุ้มครองเหมาจ่ายต่อครั้ง
สูงสุด
4.5 ล้านบาท
ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และ ค่าบริการพยาบาล สูงสุด 12,000 บาท/คืน
 • เครือข่ายโรงพยาบาลครอบคลุมทั่วประเทศ
 • อุบัติเหตุฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอกดูแลค่ารักษาตามจริง
 • ชำระแบบรายเดือน 12 งวด
 • 2,997 บาท/เดือน หรือ
 • 99 บาท/วัน
 • (ค่าเบี้ยประกันของช่วงอายุ 31-35 ปี)

สิทธิพิเศษ สำหรับท่านสมาชิกประกันสุขภาพ
“อุ่นใจรักษ์”

 • บริการเลขาส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง*
 • ส่วนลดพิเศษ รีวิวประกันภัย ที่โรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS
 • ส่วนลดพิเศษ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของวิริยะประกันภัย
  อาทิ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 65 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ ไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 61 – 65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี
 • ผู้เอาประกันที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 15 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอฯ ตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  *หมายเหตุ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 15 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก รีวิวประกันภัย
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย